За клиента

Ако сте решили да бъдете клиент на Детективска агенция "Леон", трябва да сте информирани за следното:

Ние работим на принципа "доверие за доверие".Вие като клиент трябва да ни запознаете обективно с фактологията по вашият казус,без подвеждаща или невярна информация и умишлено премълчаване на важни обстоятелства, от които зависи решаването на случая.От наша страна гарантираме максимално качествено провеждане на мероприятието,възможно най-бързи срокове,дискретност и строго спазване на правилата при работа с лични данни и друга поверителна информация.

Клиентите трябва да са подготвени финансово,тъй като не е тайна,че детективските услуги не са евтини,поради факта,че изискват специфичен труд,технически средства и разходи.От своя страна ние се задължаваме да не проявяваме излишно разточителство и да не променяме предварителната договорка в периода на работа.

Ангажираме се с поемането на случай само след анализиране на поднесената от клиента информация и ако е в нашите компетенции и възможности.

Доверие за Доверие!

Детективска агенция Леон