Цени

 

Цените на услугите в Детективска агенция "Леон" се определят от спецификата на конкретният случай,като: прогнозираните разходи,използваният човешки ресурс,автомобили,технически средства,локация и мн.други.

Хонорарът е с включени разходи и важи за всяка точка в Р.България.При по-голяма продължителност на случаят е възможна корекция.

Всички други услуги и часови промени/по-голяма продължителност,нощен труд,повече екипи и мпс-та/ се договарят спрямо фактите, Вашите изисквания и нашите условия.

 

 Детективска агенция Леон