Технически средства

Агенцията разполага с богат арсенал от технически средства,които са изключително необходими за установяване и документиране на факти,обстоятелства,практики и навици.

1/собствен GPS-контрол.

2/проследяващ софтуер за мобилен телефон.

3/професионална фото и видео техника.

4/заглушаващи устройства за безопасно провеждане на срещи.

5/детектори за откриване на скрити камери и микрофони.

6/различни мпс-та за ефективното наблюдение на лица и обекти.

7/подходяща екипировка за провеждане на мероприятия във всякакви условия.

Детективска агенция Леон